Board Members


曹学远 Xueyuan Cao

董文梅 Wenmei Dong

樊一平 Yiping Fan

贾纯荣 Chunrong Jia

梁瑛娟 Yingjuan Liang

欧阳申 Shen Ouyang

王纪文 Jenny Wang

王莺 Ying Wang

吴晖云 William Wu

尹景岗 Jinggang Yin

张 晖 Hui Zhang

张秋野 Qiuye Zhang

赵小林 Xiaolin Zhao